KHU DU LỊCH LÁ PHONG - NGÔI NHÀ 132 MÁI ĐỘC ĐÁO VỪA XUẤT HIỆN TẠI ĐÀ LẠT